we make
spaces

KRAFT architecten is een ambitieus en gepassioneerd architectenbureau uit Arnhem. Vanuit een lokaal en geworteld perspectief kijken we naar relevante maatschappelijke en ruimtelijke thema’s waar we op integere, impactvolle en toekomstgerichte wijze aan kunnen bijdragen.

 

We ontwerpen vanuit een constant bewustzijn van de lange ontwerp- en bouwtraditie waarin we staan, terwijl we tegelijkertijd vorm geven aan een onvermijdelijke en immanente toekomst. Een toekomst die vraagt om nieuwe vormen, innovatieve technieken en integrale oplossingen. Het hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheidsgevoel uit zich in een ontwerpproces waarin we zorgvuldig bestuderen wat bestaat en wat heeft bestaan: de geschiedenis van een plek, het landschap, de structuur en cultuur.

 

Daarnaast analyseren we nauwgezet het voorgestelde programma waaraan vorm zal worden gegeven. Samen met onze opdrachtgevers, ontwerppartners en adviseurs ontwikkelen we op basis daarvan in nauw overleg een integere strategie en een aansprekend ontwerp. We zoeken hierbij altijd naar een zorgvuldige inpassing, een rationele bouwmethodiek, zinvolle en duurzame materialisering en vanzelfsprekend een duurzame ruimtelijke, materiële en architectonische kwaliteit. Ieder mens verdient het te leven, leren en werken in een waardevolle omgeving.

 

Wij houden van mooie ruimten met de juiste ervaring en sfeer in combinatie met heldere functionaliteit en een technisch hoogwaardige uitvoering. Dit komt in onze projecten tot uitdrukking in een hedendaagse maar ingetogen vormgeving en toepasselijke, vaak ambachtelijke materialisering. Hierbij zoeken en vinden we altijd de ruimte om de opdrachtgever en gebruiker te verassen en verwonderen. Met ons vaste team van adviseurs en de flexibele schil van architecten en bouwkundigen zijn we altijd op zoek naar opgaven en opdrachtgevers (zowel particulier als zakelijk) die samen met ons invulling kunnen geven aan deze ambities.