KKN26

Het gebouw KKN26 is een na-oorlogs lesgebouw van defensie, gelegen op de Buitenplaats Koningsweg; deel van de voormalige Duitse vliegbasis Fiegerhorst Deelen uit de Tweede Wereldoorlog. Het langwerpige gebouw wordt gekenmerkt door een strakke organisatie; identieke lesruimtes aan beide zijden van een centrale gang. De wanden hiervan zijn extra zwaar en scherfwerend uitgevoerd zodat in deze zone dekking kon worden gezocht in geval van een aanval. Het pand is in opdracht van een CPO getransformeerd tot woon- en werkgebouw en opgedeeld in drie woon-werk eenheden voor creatieven. Het werken vindt plaats in het souterrain plaats en op de eerste verdieping bevinden zich de woningen. Hierdoor wordt het geweldige uitzicht op de Veluwe en de privacy van het hogere niveau optimaal benut.

 

KRAFT architecten heeft de renovatie en verduurzaming van de gebouwschil gerealiseerd en voor de eigenarenvan de meest noordelijke woon-werkeenheid tevens het woninginterieur en expositieruimte voor hedendaagse kunst ontworpen. De structuur van de scherfwerende gang met leslokalen is hier vrijwel volledig gehandhaafd, waarbij er slechts enkele doorbraken zijn gemaakt waarmee een vloeiende overgang van ruimtes is gerealiseerd. Door een enkel houten volume met daarin ondersteunende functies is de voormalige bioscoopzaal getransformeerd tot entree, woonkamer en keuken. Met dezelfde strategie is de expositieruimte en artist-in-residence Machinery of Me gerealiseerd. De expositieruimten zelf bestaan uit het voormalige ketelhuis en de naastgelegen kelder. Ook hier zijn de karakteristieke elementen behouden, zoals de oorspronkelijke tegels en stalen trap, maar vormen de nieuwe toevoegingen een volgende laag in de korte, maar rijke gebruiksgeschiedenis van het gebouw KKN26.

 

Locatie
Arnhem
Type
CPO
Jaar
2019
Grootte
1880 m²
Partners
TRIOPS advies, Van den Brandhof, Studio met met, Robbin Baas
Status
Gerealiseerd

More projects